Icon

ลักษณะการทอตะแกรงลวดสแตนเลส

ลักษณะการทอตะแกรงลวดสแตนเลสแบบ Plain Weave

ลักษณะการทอแบบ Plain Weave

1 ลง 1 แต่เส้นลวดตั้งจะวางห่างในระยะที่เท่าๆ กัน และจะมีขนาดเส้นลวดที่ใหญ่กว่าเส้นลวดทางแนวนอน ส่วนเส้นลวดทางแนวนอน ลักษณะช่องจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรับกับสิ่งที่จะมาปะทะกับตะแกรง ความละเอียดของตะแกรง ที่สามารถทอได้สูงสุดสำหรับลายนี้ จะอยู่ที่ประมาณเบอร์ 2-250

ลักษณะการทอตะแกรงลวดสแตนเลสแบบ Plain Dutch Weave

ลักษณะการทอแบบ Plain Dutch Weave

ลักษณะการทอจะคล้ายกับ Plain Weave แต่มีการทอเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้นเป็นการทอแบบ 2 ชั้น โดยโครงสร้างด้านหนึ่งที่มีขนาดใหญ่แต่ระยะห่างมากกว่าเส้นลวดที่ขัดกันใน แนวขวาง ส่วนอีกด้านหนึ่งการทอจะใช้เส้นลวดที่มีขนาดเล็ก (ละเอียด) และระยะห่างน้อยจะเรียงชิดกันเส้นต่อเส้น จึงทำให้ช่องชิดกัน มีความหนาแน่นแข็งแรง และทนทานยาวนาน จึงมีประสิทธิภาพดีมากกว่าการทอแบบ Plain Weave การทอแบบนี้เรียกว่า "ตะแกรงลายเสื่อ"

ลักษณะการทอตะแกรงลวดสแตนเลสแบบ Twilled Dutch Weave

ลักษณะการทอแบบ Twilled Dutch Weave

Twilled Dutch Weave เป็นตะแกรงลวดสแตนเลส ที่มีลักษณะการทอคล้ายกับ ตะแกรงลวดสแตนเลส แบบ Plain Dutch Weave โดยเส้นลวดในแนวขวางจะทอครั้งละ2เส้นและจะสลับกันไปเรื่อยๆ ทำให้มีความสามารถในการกรองสูงกว่า ตะแกรงลวดสแตนเลส แบบ Plain Dutch Weave